Úvod

Vážení spoluobčania, milí návštevníci,
vítam Vás na internetovej stránke obce Moštenica.

Vytvorením tejto internetovej stránky Vás chceme nielen pozvať na návštevu našej krásnej obce, ale súčasne Vám chceme priblížiť minulosť a súčasnosť našej obce.
Verím, že pokiaľ budete mať zaujímavé návrhy, podklady alebo fotografie z jej histórie i súčasnosti, informácie o zaujímavých rodákoch alebo osobách pôsobiacich v obci, informácie zo športu, kultúry, záujmovej či podnikateľskej činnosti, zašlete nám ich a tak budeme spoločne našu stránku dopĺňať a spoluvytvárať.
 

Katarína Chabanová
starostka obce

foto: Marek Mackovič