Obecný úrad Moštenica


Adresa: Moštenica 73, 976 13 Slovenská Ľupča

tel.: 048/419 63 54
fax: 048/419 63 54
e-mail: ocumostenica@orangemail.sk
IČO: 00 313 602

Starostka:
Katarína Chabanová
starosta@mostenica.eu

Obecné zastupiteľstvo:
Silvester Roštár, zástupca starostu
Mgr. Alena Luptáková
Jozef Petráň

Zamestnanci Obecného úradu:
Anna Dekkerová, administratívna pracovníčka
administrativa@mostenica.eu

Úradné hodiny
Pondelok:   7:00-12:30   13:00 - 15:00
Utorok:      7:00-12:30   13:00 - 15:00
Streda:      7:00-17:00
Štvrtok:     Nestránkový deň
Piatok:       7:00 - 13:30


Štatút obce

Symboly obce - Erb, Pečať, Vlajka

Obci Moštenica pridelila erb v roku 2006 Heraldická komisia MV SR na základe žiadosti. Erb vychádza z histórie obce a podkladom pre jeho vyhotovenie sa stal zachovaný odtlačok podnikovej pečate, uložený v Štátnom archíve v Banskej Bystrici.