Projekt

Názov projektu: Rekonštrukcia obecného domu v Moštenici
Miesto realizácie projektu: obec Moštenica
Doba trvania projektu: 1.2.2010 – 30.9.2010
Dodávateľ a zhotoviteľ projektu: Milan Chaban - SOMI stavebná činnosť, so sídlom Moštenica 130, 976 61, IČO: 14 249 316
Financovanie: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investujúca do vidieckych oblastí. Program PRV 2007-2013


Forogaléria projektu: