Všeobecne záväzné nariadenia

Názov Dátum Odkaz
Dodatok k zmluve Lesy.Å¡.p. 10.12.2019 prevziať
Vyhlasenie volby hlavneho kontrolora obce mostenica 06.12.2019 prevziať
VZN 032019 hlasovanie na zaklade hlas.preukazu 28.03.2019 prevziať
VZN 5-2015 o miestnych daniach 16.12.2015 prevziať
Trhovy poriadok 07.10.2015 prevziať
VZN o podmienkach predaja vyrobkov a sluzieb 07.10.2015 prevziať
Interná smernica 10.07.2015 prevziať